ადმინისტრაცია

სახელი:
რუსუდან ჩართოლანი
თანამდებობა:
დირექტორი
ელ. ფოსტა:
rusiko.72@gmail.com
სახელი:
მამუკა გვიმრაძე
თანამდებობა:
დირექტორის მოადგილე
ელ. ფოსტა:
m.gvimradze@yahoo.com
სახელი:
იზა ბრეგვაძე
თანამდებობა:
სასწავლო პროცესის მენეჯერი
ელ. ფოსტა:
iza_bregvadze@yahoo.com
სახელი:
ზურაბ ძნელაძე
თანამდებობა:
მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი
ელ. ფოსტა:
dzneladze.zura77@gmail.com
სახელი:
ვლადიმერ კორღალიძე
თანამდებობა:
შესყიდვების მენეჯერი
ელ. ფოსტა:
lado.kor@mail.ru
სახელი:
გიორგი ურიდია
თანამდებობა:
ქსელის ადმინისტრატორი
ელ. ფოსტა:
no-email@off
სახელი:
ლია ვაშაკაშვილი
თანამდებობა:
ხარისხის მართვის მენეჯერი
ელ. ფოსტა:
lvashakashvili@gmail.com
სახელი:
რუსუდან გულაზიანი
თანამდებობა:
იურისტი
ელ. ფოსტა:
r.gulaziani@gmail.com
სახელი:
ლაშა ტაბაღუა
თანამდებობა:
ლოჯისტიკი
ელ. ფოსტა:
ltabaghua@mail.ru
სახელი:
ნინო ტყეშელაშვილი
თანამდებობა:
საქმისმწარმოებელი
ელ. ფოსტა:
niinonino@yahoo.com
სახელი:
ლალი გვენცაძე
თანამდებობა:
ბიბლიოთეკარი
ელ. ფოსტა:
no-email@off
სახელი:
ნინო ფრუიძე
თანამდებობა:
მედდა
ელ. ფოსტა:
no-email@off
სახელი:
მანანა დარახველიძე
თანამდებობა:
მედდა
ელ. ფოსტა:
no-email@off
სახელი:
სონია ბარნოვი
თანამდებობა:
მთავარი ბუღალტერი
ელ. ფოსტა:
soniabarnovi@yahoo.com
სახელი:
ლალი პაპუაშვილი
თანამდებობა:
ფინანსური მენეჯერი
ელ. ფოსტა:
papuashvili1955@mail.ru
სახელი:
მაია ხახალეიშვილი
თანამდებობა:
რეესტრის წარმოების სპეციალისტი
ელ. ფოსტა:
maiax128@gmail.com
სახელი:
ვლადიმერ უსანეთაშვილი
თანამდებობა:
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
ელ. ფოსტა:
Usanetashvili5@gmail.com
სახელი:
ეკატერინე ტუღუში
თანამდებობა:
სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი
ელ. ფოსტა:
twgushi_ekaterine@mail.ru
სახელი:
კესო ბიძიშვილი
თანამდებობა:
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
ელ. ფოსტა:
keso_bidzishvili@yahoo.com
სახელი:
ნინო გვიმრაძე
თანამდებობა:
სპეციალური საგანმანათლებლოს საჭიროების მქონდე პირის ასისტენტი
ელ. ფოსტა:
nino.gvimradze@bk.ru